הוראה

  • מכניקה סטטיסטית של מערכות קטנות
    קורס מתקדם המיועד לסטודנטים מתארים מתקדמים, או לסטודנטים בסוף התואר הראשון. מטרת הקורס היא לחשוף את הסטודנטים למגוון רעיונות ושיטות שפותחו עבור מערכות שאינן בשווי משקל ולתאר בעזרתן מערכות כגון מכונות מולקולריות. הקורס נפתח בחזרה קצרה על מכניקה סטטיסטית של מערכות בשווי משקל. לאחר מכן מוצגות גישות תיאורטיות, המבוססות על משוואת לנג'ווין או משוואת מסטר, שיכולות לתאר מערכות שאינן בשווי משקל. גישות אלו מופעלות על מודלים פשטניים של מכונות קטנות עם שימת דגש של עקביות התיאור מבחינה תרמודינמית. בנוסף נלמדים בקורס קורס נושאים נבחרים נוספים, כמו משפטי פלקטואציה. מטרת הקורס להביא את הסטודנטים למצב שבו יוכלו לקרוא ולהבין חלק נכבד מהספרות העכשווית בנושאים אלו.

 

  • תרמודינמיקה סטטיסטית
    מסמסטר האביב הקרוב אני אלמד את הקורס בתרמודינמיקה סטטיסטית. קורס זה מכסה נושאים בסיסיים במכניקה סטטיסטית של מערכות בשווי משקל, וישומים נבחרים לנושאים כמו גזים אידיאליים, שווי משקל כימי, ועוד. מידע נוסף יופיע בקרוב.

אתרי הבית של הקורסים נמצאים במערכת המודל הטכניונית.